Gestió de
 la qualitat


xx
Inici
Presentació
Història
Gestió de la qualitat
Poductes
Novetats
News
Distribució

x

    
  

.

Sociedad Limitada

Carrer Industria,  21
17200  
Palafrugell
Cataluña,  España

- Com arribar -

Tel.(+34) 972 304654

Fax (+34) 972 306075

info@bontap.com

xx


                                      Gestió de la qualitat

x

       El reconegut nivell d'eficiència dels taps de suro BONTAP és conseqüència del respecte 
       dels següents conceptes bàsics :     
x
xx

            - Utilitzar únicament suro de primera qualitat
            - Control permanent del punts crítics del procés.
            - Sistema eficient d'higienització i desinfecció per rentat triple superdinàmic. 
            - Rigorosa eliminació dels defectes per inspecció visual individualitzada de cada tap. 
            - Qualitat constant per sistema controlat d'homogeneïtzació de lots.
            - Codi de traçabilitat en cada tap, amb un màxim de 60.000 taps per n° de codi.
           
- Control de qualitat personalitzat abans de cada expedició
.
x
        La producció s'efectua respectant totes les recomanacions del Codi Internacional de  
        Pràctiques Taperes.  S'apliquen els estàndards i mètodes de control de qualitat del Institut   
        Català del Suro i les corresponents normes ISO i UNE. Les proves inclouen, entre altres 
        paràmetres, controls microbiològics, sensorials i anàlisis de TCA, TeCA, PCA i TBA. 
      
 Un informe d'anàlisis s'inclou amb cada entrega de taps.
xx
        El sistema de gestió de la qualitat de BONTAP S.L. està avaluat i certificat per
        l'organització SGS segons la norma  ISO 9001:2000.