Taps de suro natural per a vins tranquils

Avís Legal General

1. Dades identificatives

L’empresa titular de www.bontap.com és BONTAP, S.L., amb domicili social al C/Indústria núm. 21 Zona Industrial,17200 Palafrugell (Girona),
amb C.I.F: B-17139130, inscrita al Registre Mercantil de Girona al Tom 610, llibre 41-2, foli 78, full 877. Correu electrònic bontap@bontap.com

2. Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el disseny gràfic i els codis font, són titularitat exclusiva de BONTAP, SL, corresponent l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de BONTAP, S.L.

3. Contingut de la web i enllaços

A BONTAP, S.L. no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les
que es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la pàgina web www.bontap.com.

4. Actualització i modificació de la pàgina web

BONTAP, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics

A BONTAP, S.L. no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors als equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de BONTAP, S.L. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

7. Tractament de dades de l’usuari

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, BONTAP, S.L., informa als seus clients que totes les dades personals que li facilitin seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de BONTAP, S.L. La finalitat del fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients.
BONTAP, S.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.
Els clients de BONTAP, S.L. podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic fent clic aquí.

8. Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web,
estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot allò exposat i ho accepten voluntàriament.

Si vols fer algun comentari o suggeriment, pots fer servir el nostre e-mail de consulta.

 
 

 

Demanda d'oferta

Selecció de Taps

Demanda d'oferta

Selecció de Taps