Taps de suro natural per a vins tranquils

Amics del vi
Fundació
1900
Inici Fabricació
1900
Trasllat Noves Instal·lacions
1900
Expansió
1900
Bontap Fabrica
BONTAP S.L.

És una empresa familiar, fundada l’any 1987, especialitzada en el subministrament de taps de suro natural de qualitat contrastada als petits i mitjans productors de vi. Aquests productors independents  es caracteritzen per embotellar grans vins, però sovint no disposen de l’estructura necessària per el complex control de qualitat del tap de suro.

Per compensar aquest factor, BONTAP S.L. ofereix als seus clients un  sistema de qualitat concertada.  Les tècniques d’assegurament de la qualitat implantades dins del nostre procés de producció, així com els controls personalitzats que es practiquen prèviament a  l’expedició de cada comanda, asseguren  un producte regular, controlat i de confiança.

Petita història de BONTAP S.L.

En els seus inicis l’activitat era comercial i tècnica, però les exigències creixents dels mercats i la dificultat d’obtenir per subcontractació un producte de qualitat constant, van crear la necessitat de disposar d’una producció pròpia.

El procés de fabricació es va començar el 1993 amb un objectiu ben clar: produir una qualitat capaç de satisfer amb absoluta regularitat  la demanda qualitativa d’un dels mercats més exigents, Suïssa, país en el qual BONTAP S.L. estava obtenint una important quota de mercat.  Els vins blancs suïssos, poc coneguts però d’una gran qualitat i finesa, demanen una total neutralitat al suro. Per aconseguir aquest objectiu, des del primer dia es va implantar a la nova fàbrica un sistema de producció rigorós, amb la introducció de processos i mesures d’assegurament de la qualitat que foren pioners en el sector.  Això  va  permetre de consolidar la presència i el prestigi de BONTAP en aquell mercat,  que segueixen vigents  al dia d’avui.

L’any 2000, el trasllat de la producció a unes noves i més espaioses instal·lacions va permetre a BONTAP S.L. d’ampliar l’oferta a productors independents d’altres mercats. Les exportacions actuals superen el 50 % de la producció.

Demanda d'oferta

Selecció de Taps

Demanda d'oferta

Selecció de Taps