Taps de suro natural per a vins tranquils

La fabricació dels taps

Per fabricar els taps de suro natural, primer s’han de preparar les planxes de suro per a “llescar”  i “barrinar”.

Utilitzant un sistema basat en la vaporització, s’aconsegueix donar flexibilitat i elasticitat al suro a més de netejar i eliminar sustancies i aromes no desitjats .

Es llesquen les planxes de suro a la mida desitjada, segons la llargada de tap que s’ha de produir i es “barrinen” els taps amb una gúbia al diàmetre necessari.

Seguidament  es fa un primer control per eliminar els taps que presentin defectes crítics, no aptes per embotellar.

Desprès d’un pediode de repós i estabilització higromètrica, els taps útils es rectifiquen dimensionalment segons les normes establertes.

S”efectuarà  seguidament  un  procés de rentat  i higienització que assegurará  la seva  neutralitat organolèptica.

Desprès d’un nou repòs, els taps passarán per un sistema  de selecció,  electrònica i manual. que  els classificarà en caategories segons el seu aspecte visual.

Demanda d'oferta

Selecció de Taps

Demanda d'oferta

Selecció de Taps